Procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny.

AEO to skrót od angielskiego Authorized Economic Operator. Różne kraje mają różne wersje tego programu. W Stanach Zjednoczonych nazywa się on Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), a w Europie certyfikat AEO. W tym artykule opowiemy więcej o historii powstania programu. Procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny. https://pozwolenieaeo.pl/

Geneza CTPAT, z którego wywodzi się świadectwo AEO. Procedura uproszczona.

W odpowiedzi na ataki terrorystyczne na wieże World Trade Center i Pentagon w 2001 roku, Stany Zjednoczone podjęły kroki w celu zabezpieczenia globalnego łańcucha dostaw, aby upewnić się, że miliony kontenerów transportowych i innych ładunków, które każdego roku trafiają do USA, nie zawierają broni masowego rażenia. Jednym z tych kroków było powstanie CTPAT

certyfikat aeo,procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, 
świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

CTPAT jest dobrowolnym programem, w którym wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw związanym z importem i eksportem współpracują z Urzędem Celnym i Ochroną Granic (CBP) w celu ustanowienia dopuszczalnych praktyk bezpieczeństwa we wszystkich fazach ich działalności. Po dokonaniu przeglądu istniejących procedur bezpieczeństwa i wdrożeniu zwiększonych zabezpieczeń, CBP nadaje firmom certyfikat członka CTPAT.

Do programu zostało przyjętych ponad 11 500 certyfikowanych partnerów. Należą do nich amerykańscy importerzy/eksporterzy, przewoźnicy drogowi z USA/Kanady, przewoźnicy drogowi z USA/Meksyku, przewoźnicy kolejowi i morscy, licencjonowani pośrednicy celni z USA, operatorzy portów morskich/terminali z USA, pośrednicy transportu morskiego, oraz przewoźnicy dalekobieżni.

Certyfikat AEO – rozwój | kwestionariusz samooceny

W 2005 roku Światowa Organizacja Celna (WCO) stworzyła SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, który obejmuje program uproszczona przedsiębiorca (AEO).

Zgodnie z definicją WCO, „upoważniony przedsiębiorca AEO jest stroną zaangażowaną w międzynarodowy przepływ towarów w jakiejkolwiek funkcji, która została zatwierdzona przez lub w imieniu krajowej administracji celnej jako spełniająca standardy bezpieczeństwa łańcucha dostaw WCO” Standardy te odnoszą się do następujących obszarów:

 • Wykazanie zgodność z wymogami celnymi.
 • Zadowalający system zarządzania ewidencją handlową.
 • Rentowność finansowa.
 • Konsultacje, współpraca i komunikacja.
 • Edukacja, szkolenie celne i świadomość.
 • Wymiana informacji, dostęp i poufność.
 • Bezpieczeństwo ładunku.
 • Bezpieczeństwo przewozu.
 • Bezpieczeństwo obiektów.
 • Bezpieczeństwo personelu.
 • Bezpieczeństwo partnerów handlowych.
 • Zarządzanie kryzysowe i usuwanie skutków incydentów.
 • Pomiar, analiza i poprawa.
 • Dodatkowo, aby wziąć udział w programie potrzebne są inne dokumenty, takie jak kwestionariusz samooceny.

Partnerstwo to pozwala wszystkim stronom w łańcuchu dostaw na weryfikację i szybkie zatwierdzenie i sprawdzenia ładunków przez władze celne kraju. Jeśli eksporter ma partnerów w łańcuchu dostaw (przewoźników, spedytorów lub wszystkich, którzy mają kontakt z jego ładunkiem), którzy zostali poddani wstępnej kontroli, zakłada się, że jest bardziej prawdopodobne, że będzie to bezpieczny import, w porównaniu z tym, w którym więcej/ wszystkie strony nie zostały poddane wstępnej kontroli. Ostatecznie, pozwala to na szybsze wprowadzenie do kraju importowanych towarów uznanych za bezpieczne. https://pozwolenieaeo.pl/doradztwo_aeo-t1_3

certyfikat aeo,procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, 
świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Uczestnicy AEO zaangażowani w handel globalny, w tym importerzy, eksporterzy, agenci spedycyjni, brokerzy celni i operatorzy magazynów, korzystają ze specjalnego traktowania przez organy celne. Korzyści obejmują przyspieszony czas odprawy, mniejszą liczbę kontroli, poprawę bezpieczeństwa i komunikacji między partnerami w łańcuchu dostaw, dostępna jest procedura uproszczona i wiele innych.

Wzajemne uznawanie wniosku AEO

Aby świadectwo AEO były skuteczne, władze celne w Polsce i innych krajach muszą mieć zaufanie do AEO innych narodów i wzajemnie je uznawać. Odbywa się to poprzez porozumienia o wzajemnym uznaniu (MRA), które, wskazuje, że wymagania lub standardy bezpieczeństwa programu, jak również jego procedury weryfikacyjne, są takie same lub podobne.

Pozwolenie AEO – różne rodzaje | upoważniony przedsiębiorca

Poniżej przedstawiamy różne rodzaje certyfikatów AEO, które można uzyskać. Szczegółów na ten temat może udzielić doradca celny.

AEO-Security | pozwolenie

Kiedy firma posiada pozwolenie AEO S, działa zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony. Audytorzy przyglądają się zarówno wewnętrznym procesom bezpieczeństwa, jak i wszelkim audytom przeprowadzonym przez strony trzecie, takie jak ISO. Korzyści z certyfikatu AEO S to:

 • Mniej kontroli fizycznych i mniej kontroli dokumentacji.
 • Priorytetowe traktowanie w przypadku kontroli.
 • Na wniosek, organ celny może przeprowadzić kontrolę w określonych miejscach.
 • Wcześniejsze powiadomienie w przypadku kontroli.
 • Uznawanie certyfikatu AEO przez kraje spoza UE.
 • AEO S jest najczęściej wykorzystywane przez operatorów logistycznych, którzy oferują transport i magazynowanie..

AEO-Customs

Wniosek AEO C jest ukierunkowana na procedury celne. Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu AEO C to:

 • Mniej kontroli fizycznych i mniej kontroli dokumentacji.
 • Priorytetowe traktowanie w przypadku kontroli.
 • Na wniosek, organ celny może przeprowadzić kontrolę w określonych miejscach.
 • Uproszczone procedury celne.
 • Wcześniejsze powiadomienie w przypadku kontroli.
 • AEO C jest stosowane głównie przez agentów celnych, którzy nie są w fizycznym posiadaniu towarów.

AEO-Full

 • świadectwo AEO F jest najbardziej rozbudowanym świadectwem AEO i łączy w sobie AEO S i AEO C.