Procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny.

AEO to skrót od angielskiego Authorized Economic Operator. Różne kraje mają różne wersje tego programu. W Stanach Zjednoczonych nazywa się on Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), a w Europie certyfikat AEO. W tym artykule opowiemy więcej o historii powstania programu. Procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny. 

Geneza CTPAT, z którego wywodzi się świadectwo AEO. Procedura uproszczona.

W odpowiedzi na ataki terrorystyczne na wieże World Trade Center i Pentagon w 2001 roku, Stany Zjednoczone podjęły kroki w celu zabezpieczenia globalnego łańcucha dostaw, aby upewnić się, że miliony kontenerów transportowych i innych ładunków, które każdego roku trafiają do USA, nie zawierają broni masowego rażenia. Jednym z tych kroków było powstanie CTPAT

certyfikat aeo,procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

CTPAT jest dobrowolnym programem, w którym wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw związanym z importem i eksportem współpracują z Urzędem Celnym i Ochroną Granic (CBP) w celu ustanowienia dopuszczalnych praktyk bezpieczeństwa we wszystkich fazach ich działalności. Po dokonaniu przeglądu istniejących procedur bezpieczeństwa i wdrożeniu zwiększonych zabezpieczeń, CBP nadaje firmom certyfikat członka CTPAT.

Do programu zostało przyjętych ponad 11 500 certyfikowanych partnerów. Należą do nich amerykańscy importerzy/eksporterzy, przewoźnicy drogowi z USA/Kanady, przewoźnicy drogowi z USA/Meksyku, przewoźnicy kolejowi i morscy, licencjonowani pośrednicy celni z USA, operatorzy portów morskich/terminali z USA, pośrednicy transportu morskiego, oraz przewoźnicy dalekobieżni.

Certyfikat AEO – rozwój | kwestionariusz samooceny

W 2005 roku Światowa Organizacja Celna (WCO) stworzyła SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, który obejmuje program uproszczona przedsiębiorca (AEO).

Zgodnie z definicją WCO, „upoważniony przedsiębiorca AEO jest stroną zaangażowaną w międzynarodowy przepływ towarów w jakiejkolwiek funkcji, która została zatwierdzona przez lub w imieniu krajowej administracji celnej jako spełniająca standardy bezpieczeństwa łańcucha dostaw WCO” Standardy te odnoszą się do następujących obszarów:

 • Wykazanie zgodność z wymogami celnymi.
 • Zadowalający system zarządzania ewidencją handlową.
 • Rentowność finansowa.
 • Konsultacje, współpraca i komunikacja.
 • Edukacja, szkolenie celne i świadomość.
 • Wymiana informacji, dostęp i poufność.
 • Bezpieczeństwo ładunku.
 • Bezpieczeństwo przewozu.
 • Bezpieczeństwo obiektów.
 • Bezpieczeństwo personelu.
 • Bezpieczeństwo partnerów handlowych.
 • Zarządzanie kryzysowe i usuwanie skutków incydentów.
 • Pomiar, analiza i poprawa.
 • Dodatkowo, aby wziąć udział w programie potrzebne są inne dokumenty, takie jak kwestionariusz samooceny.

Partnerstwo to pozwala wszystkim stronom w łańcuchu dostaw na weryfikację i szybkie zatwierdzenie i sprawdzenia ładunków przez władze celne kraju. Jeśli eksporter ma partnerów w łańcuchu dostaw (przewoźników, spedytorów lub wszystkich, którzy mają kontakt z jego ładunkiem), którzy zostali poddani wstępnej kontroli, zakłada się, że jest bardziej prawdopodobne, że będzie to bezpieczny import, w porównaniu z tym, w którym więcej/ wszystkie strony nie zostały poddane wstępnej kontroli. Ostatecznie, pozwala to na szybsze wprowadzenie do kraju importowanych towarów uznanych za bezpieczne.

certyfikat aeo,procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, upoważniony przedsiębiorca, wniosek aeo,

Uczestnicy AEO zaangażowani w handel globalny, w tym importerzy, eksporterzy, agenci spedycyjni, brokerzy celni i operatorzy magazynów, korzystają ze specjalnego traktowania przez organy celne. Korzyści obejmują przyspieszony czas odprawy, mniejszą liczbę kontroli, poprawę bezpieczeństwa i komunikacji między partnerami w łańcuchu dostaw, dostępna jest procedura uproszczona i wiele innych.

Wzajemne uznawanie wniosku AEO

Aby świadectwo AEO były skuteczne, władze celne w Polsce i innych krajach muszą mieć zaufanie do AEO innych narodów i wzajemnie je uznawać. Odbywa się to poprzez porozumienia o wzajemnym uznaniu (MRA), które, wskazuje, że wymagania lub standardy bezpieczeństwa programu, jak również jego procedury weryfikacyjne, są takie same lub podobne.

Pozwolenie AEO – różne rodzaje | upoważniony przedsiębiorca

Poniżej przedstawiamy różne rodzaje certyfikatów AEO, które można uzyskać. Szczegółów na ten temat może udzielić doradca celny.

AEO-Security | pozwolenie

Kiedy firma posiada pozwolenie AEO S, działa zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony. Audytorzy przyglądają się zarówno wewnętrznym procesom bezpieczeństwa, jak i wszelkim audytom przeprowadzonym przez strony trzecie, takie jak ISO. Korzyści z certyfikatu AEO S to:

 • Mniej kontroli fizycznych i mniej kontroli dokumentacji.
 • Priorytetowe traktowanie w przypadku kontroli.
 • Na wniosek, organ celny może przeprowadzić kontrolę w określonych miejscach.
 • Wcześniejsze powiadomienie w przypadku kontroli.
 • Uznawanie certyfikatu AEO przez kraje spoza UE.
 • AEO S jest najczęściej wykorzystywane przez operatorów logistycznych, którzy oferują transport i magazynowanie..

AEO-Customs

Wniosek AEO C jest ukierunkowana na procedury celne. Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu AEO C to:

 • Mniej kontroli fizycznych i mniej kontroli dokumentacji.
 • Priorytetowe traktowanie w przypadku kontroli.
 • Na wniosek, organ celny może przeprowadzić kontrolę w określonych miejscach.
 • Uproszczone procedury celne.
 • Wcześniejsze powiadomienie w przypadku kontroli.
 • AEO C jest stosowane głównie przez agentów celnych, którzy nie są w fizycznym posiadaniu towarów.

AEO-Full

 • świadectwo AEO F jest najbardziej rozbudowanym świadectwem AEO i łączy w sobie AEO S i AEO C.