Notariusz Płock – Prawnik od zadań specjalnych

Wiele lat temu, jeszcze kiedy Polska była monarchią, rejent (inaczej zwany regentem) był osobą o niezwykle dużym znaczeniu w państwie. Na czym polegały jego specjalne uprawnienia? Obywatel taki w sytuacji nieobecności króla mógł sprawować jego obowiązki. Co za tym szło na rejencie spoczywała ogromna odpowiedzialność związana z dostępem do wielkiej władzy. Takim samym określeniem dawniej nazywano notariuszy (notariusz Płock).Dziś jednak nie mamy już władcy, a jednak zawód notariusza istnieje do tej pory. Co więcej w dalszym ciągu jest on związany z ogromną odpowiedzialnością. Jak to możliwe? Zmienił się zupełnie zakres obowiązków przedstawicieli tego szlachetnego zawodu.

Dziś notariusz to odpowiednio wykształcony prawnik,

który może korzystać z takiej samej ochrony, jak funkcjonariusze publiczni – choć sam funkcjonariuszem publicznym wszak nie jest, o czym warto pamiętać.
Istnieje bardzo szeroka lista czynności, jakie każdy notariusz Płock może wykonać.I tak przede wszystkim sporządza on ważne akty notarialne. Co więcej notariusze Płock mogą przyjąć na przechowanie cenne rzeczy, takie jak: wartościowe papiery, pieniądze czy istotne dokumenty. Poza tym przygotowują poświadczenia, jak i również doręczają tak zwane oświadczenia. Do ich obowiązków należy też sporządzanie protokołów. Wielu ludzi korzysta z usług notariusza w celu uzyskania odpisu bądź wyciągu dokumentów – co często ma ogromne znaczenia dla zdobycia jakiś informacji lub potwierdzenia ich. Jak widać tego, w czym może nam pomóc notariusz, jest bardzo dużo, a wyżej wymienione działania nie wyczerpują listy.

Ale po co właściwie korzystać z usług notariusza?

Cóż, przede wszystkim dlatego, że niektóre dokumenty, by można je było uznać za ważne w świetle prawa, muszą być przygotowane przez uprawnioną do tego osobę – czyli notariusza właśnie. Tu warto zwrócić uwagę na to, że taki dokument sporządza się w języku polskim, a jeśli istnieje taka potrzeba, to także w języku obcym. W takiej procedurze musi jeszcze wziąć dodatkowo udział tłumacz przysięgły, by dokument nie stracił swej mocy.

Skoro już mamy świadomość tego, w czym pomóc może notariusz, to pozostaje jeszcze jedno, szalenie istotne pytanie. Jakiego notariusza wybrać? Odpowiedź wcale nie jest prosta. Przede wszystkim warto udać się do osoby, która wzbudza nasze zaufanie. Ale to nie powinno być jedyne kryterium, bo przeczucia często bywają zawodne. Tani notariusz Płock, który do tego będzie kompetentny i życzliwy dla klienta to rzadko spotykany przedstawiciel zawodu. Warto jednak poświęcić czas i wysiłek by go znaleźć – opłaci się na pewno. Ale czy wybrany przez nas notariusz może odmówić wykonania zlecanego zadania? Rzeczywiście, może się tak wydarzyć, ale tylko w bardzo określonych, wyjątkowych sytuacjach. I tak, do opisanych okoliczności należą przede wszystkim takie czynności, które byłyby sprzeczne z prawem – co chyba jest oczywistą zasadą.


Poza tym, notariusz może też odmówić, jeśli pojawia się u niego zasadne przypuszczenie, że strona czynności notarialnej nie posiada zdolności do czynności prawnych. A zatem, jak widać, wskazane sytuacje są dość szczególne. Jeśli notariusz odmówi z innych powodów – to grozi mu za to poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Mam nadzieję, że po takim przedstawieniu i szerokim opisaniu zawodu notariusza wizyta u niego nie będzie wzbudzała większego niepokoju czy paraliżującego lęku. To osoby, które naprawdę mogą bardzo pomóc w wielu trudnych momentach i wesprzeć w profesjonalny sposób. Warto o tym pamiętać.