Czym jest usługa DSR?

DSR, czyli ang. Demand Side Response to narzędzie, w którym firmy otrzymują gwarantowane wynagrodzenie za gotowość do zmniejszenia poboru energii na wezwanie. Firmy same deklarują, które urządzenia zgłoszą do programu. Otrzymują także wcześniejszą informację o możliwych problemach z zasilaniem. Wezwanie może się pojawić w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe niż możliwości jej dostarczenia. Jest to zatem mechanizm zabezpieczający przed przerwami w dostawach energii. Może do tego dojść w wyniku jednoczesnego wystąpienia kilku krytycznych czynników, w tym:

  • wysokich temperatur,
  • niewielkiej produkcji z odnawialnych źródeł energii,
  • awarii w elektrowni,
  • uszkodzeń linii energetycznych.

DSR – co to jest?

O DSR (ang. Demand Side Response) mówi się coraz więcej w związku z ostatnim kryzysem energetycznym, mimo tego pojęcie pozostaje w wielu miejscach niejasne. Mówiąc najprościej, DSR oznacza czasową redukcję poboru mocy przez przedsiębiorców, w celu wspierania stabilności funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego kraju. W praktyce wygląda to tak, że firma o dużym zużyciu energii podpisuje z operatorem porozumienie, na mocy którego zobowiązuje się do ograniczenia zużycia prądu (pobieranego) na polecenie drugiej strony umowy. Takie wezwania dotyczą wyłącznie momentów szczytowych (kiedy operator nie dysponuje rezerwami mocy, bądź są one trudno dostępne czy drogie). Redukcja nie obejmuje energii produkowanej wewnątrz zakładu.

Jak dołączyć do usługi Demand Side Response?

Umowę na realizację usług DSR można podpisać bezpośrednio z operatorem lub agregatorem. Najlepiej skorzystać z profesjonalnego doradztwa energetycznego dla firm. Firma doradcza przedstawi plusy oraz minusy uczestnictwa w usłudze DSR oraz zaproponuje sposoby redukcji poboru mocy. Sposobów takich jest co najmniej kilka. Wiele firm podkreśla, że stosowany u nich proces technologiczny wymaga pełnej sprawności wszystkich urządzeń. Bardzo często wyłączenie nawet kilku z nich skutkuje zmniejszeniem wydajności lub, co gorsze, koniecznością ponownego rozruchu całej linii technologicznej, a proces ten może trwać nawet kilka-kilkanaście godzin. W tym wypadku operatorzy programu rekomendują uruchomienie agregatów rezerwowych lub zmianę harmonogramu pracy, np. przeniesienie produkcji na godziny nocne. Czasem wystarczy tylko zmiana nastaw i harmonogramów aktywności instalacji HVAC, pomp czy innych urządzeń generujących.

Nie każdy może z realizować usługi Demand Side Response. DSR ma znaczenie w przypadku dużych redukcji, dlatego uczestniczyć tam mogą tylko podmioty zużywające znaczne ilości energii, przez co należy rozumieć posiadanie co najmniej 300 kW mocy przyłączeniowej lub zużycia minimum 2 GWh prądu rocznie.

Zalety usługi DSR

Zwiększenie stabilności działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oprócz zalet wizerunkowych pozwala na redukcje kosztów ponoszonych na energię. Operatorzy w zamian za redukcję zużycia wynagradzają finansowo przedsiębiorstwa. Za deklarację możliwości czasowego ograniczenia poboru energii o 1 MW, są w stanie zapłacić nawet 200 000 złotych w ciągu roku. Informację o planowanej redukcji przedsiębiorstwa dostają z wyprzedzeniem, co pozwala na zaplanowanie pracy oraz bardziej efektywne zarządzanie pobieraną mocą.

Wprowadzenie usługi DSR w firmie pozwala osiągnąć co najmniej kilka korzyści. Należą do nich:

  • ekonomiczność – operator płaci przedsiębiorstwu za wyłączenia i redukcje zużycia mocy,
  • elastyczność – to przedsiębiorca decyduje, jak wdrażana będzie usługa i które urządzenia zostaną potencjalnie wyłączone,
  • bezpieczeństwo energetyczne – pomoc w ustabilizowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zmniejsza ryzyko blackoutu i wprowadzenia stopni zasilania,
  • poprawa wizerunku – udział w programie DSR poprawia wizerunek przedsiębiorstwa jako pro ekologicznego, tak istotne dla firm z branż energochłonnych,
  • niskie ryzyko wezwania do redukcji – operatorzy wzywają do przesunięcia poboru mocy tylko sporadycznie oraz z wyprzedzeniem informują o potrzebie wyłączeń.